CAT - ESP

Consultoria - Serveis Internet - Enginyeria de sistemes - Desenvolupament de programari

Estudi de consultoria i enginyeria de sistemes

Descobreix més

Benvinguts a Estudio Solver

Estudio Solver som una organització pensada per prestar tot el suport necessari a aquelles empreses que pretenen fer dels seus sistemes informàtics eines útils, eficients i eficaces, i que, en definitiva, contribueixin a incrementar la productivitat dels seus negocis.

La política d'Estudi Solver es fonamenta en la serietat, la fiabilitat, la visió de futur, la capacitació tècnica i la constància.

Les trajectòries professionals dels nostres consultors, enginyers i tècnics certifiquen la seva capacitació i garanteixen l'encert d'aquelles companyies que confien en els nostres serveis.

L'objectiu d'Estudi Solver és ser el soci tecnològic dels nostres clients, en tot allò relatiu a sistemes informàtics, perquè puguin centrar-se en la seva pròpia activitat sense renunciar a treure el màxim partit a les eines que proporcionen les tecnologies de la informació.

Esperem que el nostre portafoli de productes i serveis s'ajusti a alguna de les vostres necessitats i així tinguin l'oportunitat de comprovar la nostra manera d'entendre el servei. No els defraudaríem.

Instal·lacions

Disposem d´instal·lacions a Cabrera d´Anoia ia Barcelona.

A Cabrera d'Anoia hi ha la nostra seu central.

El Centre de Serveis d'Internet el tenim a Barcelona, ​​al Centre de Processament de Dades de Colt. Es tracta d'un espai especialment dissenyat per allotjar-hi equips d'altes prestacions que no han de parar mai. Per això estan fortament controlats els accessos, els sistemes d'alimentació elèctrica, la temperatura i la humitat, i en general qualsevol element que pugui posar en perill el funcionament dels equips.

Oficines a Cabrera d'Anoia

Carrer de Font-Rubi, 735
08718 Cabrera d'Anoia
Barcelona

Tel.: 937 719 179
E-mail: solver@estudiosolver.com

Centres Servei Internet

Carrer Acer, 5-9
08038 Barcelona

Serveis destacats

Aliances

Àrea de negoci

Consultories

A Estudio Solver comptem amb consultors especialitzats en les diferents àrees de les Tecnologies de la Informació que treballen diàriament avaluant l'eficàcia dels sistemes, xarxes i aplicacions dels nostres clients, aportant solucions a les seves necessitats i proposant millores i noves funcionalitats, amb un únic objectiu : ajudar les empreses a fer dels seus sistemes informàtics eines útils, eficients i eficaces, i que, en definitiva, contribueixin a incrementar la productivitat dels seus negocis.

Consultories Informàtiques

A Estudio Solver som molt pragmàtics, a diferència de moltes empreses consultores. Fugim de les explicacions buides de contingut i de la teoria expressada en un llenguatge extremadament tècnic. Els nostres informes són clars i concrets i es fan amb total independència.

Escoltem el client durant el transcurs de tot el procés, de manera que tots els plantejaments que fem tenen en compte les vostres necessitats.

De forma permanent, analitzem les diferents propostes que els diferents fabricants fan a les diferents àrees de les Tecnologies de la Informació, amb la finalitat de detectar possibles eines d'interès no aplicades fins ara a les empreses objecte de consultoria.

En el moment de lliurar l'informe final expliquem la seva estructura i donem els detalls necessaris per garantir-ne la comprensió total. També concretem la data de la reunió de treball on, després que el client hagi pogut analitzar la documentació lliurada, els nostres consultors fan l'exposició de les conclusions.

Direcció de projectes

Els nostres consultors dirigeixen projectes d'implantació o remodelació, en l'àmbit de les tecnologies de la informació, per a aquelles empreses que molt centrades en la seva pròpia activitat no disposen de temps ni de personal prou qualificat per liderar un projecte de posada al dia dels seus sistemes informàtics, en què intervenen diverses empreses, cadascuna de les quals domina una disciplina diferent (enginyers de sistemes, programadors, instal·ladors, operadors de telecomunicacions, etc.).

Serveis Internet (ISP)

Des del nostre CSI (Centre de Serveis d'Internet), prestem als nostres clients tots els serveis associats a Internet que poden necessitar: gestió de dominis, allotjament de pàgines web, correu electrònic, servidors dedicats, màquines virtuals, housing, còpies en línia, etc.

En el nostre afany d'adaptar-nos a les necessitats concretes dels nostres clients, comercialitzem aquests serveis, a més dels formats més habituals, en formats totalment personalitzats, segons les diferents necessitats (bústies de correu, espai en disc, garanties en amples de banda, redundància de serveis, etc.

La infraestructura de què disposem i els exigents controls implementats sobre els diferents serveis que prestem des del CSI ens permeten fer-ho amb la qualitat que les empreses més exigents demanen.

Les característiques més rellevants del nostre CSI són:
- Preselecció de ruta òptima del trànsit entrant/sortint per protocol BGP4 amb backup automàtic.
- Connectivitat a Internet redundant i garantida.
- Supervisió continua des del centre de solucions Internet 24x365.
- Múltiples sistemes de seguretat mitjançant circuit tancat de TV, targetes d'identificació, vigilants jurats, sistemes de detecció i extinció d'incendis.
- Subministrament elèctric amb redundància de SAI i grups electrògens (5 fonts diferents d'energia elèctrica).
- Control de temperatura i humitat.

Dominis i certificats digitals

A Estudio Solver portem anys assessorant els nostres clients a l'hora d'escollir els seus dominis d'Internet. Ens encarreguem del seu registre i gestió, ja siguin genèrics o territorials.

Ajudem els nostres clients a millorar la seva imatge, fent que renunciïn a la utilització de dominis genèrics als seus comptes de correu.

Oferim els certificats digitals de VeriSign i thawte per a aquelles empreses que volen garantir la identitat de les persones que intervenen en les transaccions fetes a Internet.

Correu electrònic i eines col·laboratives

A Estudio Solver ens adaptem a les necessitats dels nostres clients, no importa el nombre de comptes que puguin necessitar, si gran o petit. El servei de correu electrònic incorpora AntiVirus i AntiSpam.

Cap empresa no ha de renunciar a un servei de correu garantit 24 hores, els 365 dies de l'any, com el que oferim des d'Estudi Solver.

Microsoft 365 ofereix molt més que el paquet Office i el servei que correu electrònic. M365 és una potent eina col·laborativa que ens proporciona tot allò que necessitem per relacionar-nos amb els nostres companys, clients i proveïdors des de qualsevol dispositiu i lloc (correu electrònic, paquet Office, calendaris compartits, videoconferències, xat, compartició de fitxers i un llarg etcètera).

Allotjament web

Disposar despai en un servidor compartit, escollint la plataforma, és una molt bona opció.

Els nostres enginyers i tècnics s'encarreguen de l'administració i el manteniment dels equips. El client només ha dencarregar-se dels continguts.

Servidors dedicats

Per a aquelles empreses que requereixen més fiabilitat i potència oferim servidors dedicats, amb configuracions totalment personalitzables, a la plataforma escollida pel client (Windows o Linux).

Pel que fa a l'administració del servidor o servidors dedicats, el client pot decidir si vol portar-la directament o bé deixar-la a les mans dels nostres enginyers.

Com a complement, posem a la disposició dels nostres clients altres serveis com les còpies de seguretat, la personalització del firewall, el servei d'atenció en horari ampliat, etc.

Màquines virtuals

També disposem de màquines virtuals. Un punt intermedi entre lallotjament compartit i els servidors dedicats.

Permeten un control total de la màquina per part del client, en una plataforma de maquinari compartida.

Són una opció interessant quan es requereix un entorn de treball molt particular (aplicacions a mida o amb problemes de compatibilitat amb les plataformes estàndard) i no cal una gran potència.

També es pot complementar amb serveis addicionals.

Housing

Posem a la disposició dels nostres clients el millor entorn per instal·lar els seus propis equips.

Nosaltres facilitem l'espai en un entorn totalment controlat i segur i l'accés a Internet desitjat. El client instal·la, manté i gestiona els seus equips amb total independència.

Enginyeria de Sistemes

L'enginyeria de sistemes és estratègica per a qualsevol organització. És la clau perquè els sistemes informàtics tinguin la funcionalitat i el rendiment desitjats.

Des d'Estudi Solver aportem solucions a networking, servidors, seguretat, comunicacions, etc., per a la petita, mitjana i gran empresa.

L´ampli coneixement del sector que tenen els nostres enginyers ens permet aportar solucions multiplataforma i multimarca.

Networking

Com a conseqüència de l'evolució que les tecnologies de la informació han experimentat en els darrers anys, cada dia es requereixen xarxes de comunicació més complexes, heterogènies i ràpides, en què es puguin integrar diferents tecnologies com switching, routing, veu sobre IP, connexions sense fil , etc., per treure el màxim partit als sistemes informàtics.

Una bona infraestructura és fonamental perquè aquests sistemes donin el rendiment adequat. Els nostres enginyers dissenyen solucions específiques segons les necessitats de cadascun dels nostres clients.

Servidors

Els nostres enginyers no es limiten a aplicar models predefinits sinó que determinen en cada cas quina és la tecnologia més adequada, i combinen diferents tipus de servidors, sistemes operatius de xarxa, sistemes de seguretat, accessos i serveis a Internet, etc. Subministrem servidors de propòsit general, de bases de dades i d'impressió; solucions demmagatzematge SAN i NAS, solucions de còpies de seguretat, etc. Implantem sistemes operatius Microsoft, Citrix, Novell i Linux.

Internet cada dia està més implicada als negocis. Calen solucions que cobreixin les necessitats que es plantegen i també sistemes que donin suport als continguts que es publiquen. Són necessaris sistemes operatius i aplicacions específiques per donar serveis web, correu, memòria cau,... per això implantem solucions Microsoft, amb Internet Information Server, Ms. Exchange, SQL – server, i també Linux, amb Apache, MySQL, Squid, Bind , Postfix, etc.

Seguretat

La seguretat ha estat sempre una preocupació per als responsables dels sistemes informàtics.

Al control d'accés al sistema, per part dels membres de l'organització, cal afegir l'alt risc que comporta estar permanentment connectats a Internet. Facilitar i protegir les connexions remotes als nostres centres de dades tant des de les instal·lacions de l'empresa com des de fora s'ha convertit en una prioritat.

Comunicacions

Proveïm de tota la connectivitat que necessiten les empreses.

Des de l'accés bàsic a Internet fins a connexions punt a punt en fibra entre delegacions, passant per serveis de telefonia, xarxes privades virtuals, enllaços per radiofreqüència, etc.

Els nostres especialistes en comunicacions analitzen, cas per cas, les necessitats de connectivitat i recomanen els productes que s'ajusten a les necessitats reals.

Telefonia IP

La convergència de veu i dades ja és una realitat.

Proveïm de solucions als nostres clients, tant de connectivitat com d'equips: centraletes IP (basades a Asterisk), terminals IP (estàndard, operadores, etc.) i tota mena d'accessoris.

Les nostres centraletes IP proporcionen funcionalitats pròpies de grans centraletes (operadora intel·ligent, bústies, etc.) a preus reduïts.

Aquest tipus de solució permet la interactivitat entre el sistema telefònic i les aplicacions de gestió de l'empresa, i pot ser un element competitivament diferenciador.

Desenvolupament de software

El tàndem format pels nostres consultors, en contacte permanent amb els nostres clients i les seves necessitats, i els nostres analistes, que són els encarregats de dissenyar les aplicacions, garanteix el millor resultat.

A aquest tàndem s'incorporen els nostres dissenyadors sempre que la imatge és important, com passa en el desenvolupament de projectes web, aportant creativitat i vistositat al projecte.

La finalitat i l'entorn de l'aplicació determinen les eines utilitzades en els nostres desenvolupaments.

Serveis

El grau de dependència que totes les empreses tenen dels sistemes informàtics fa que el suport tècnic als usuaris i el manteniment dels equips siguin fonamentals.

A Estudio Solver ens adaptem a cadascuna de les necessitats. Tenim diverses fórmules de servei per a les necessitats més habituals, però sempre estem disposats a crear-ne de noves.

Implementacions

Els nostres tècnics estan capacitats per dur a terme les tasques de:

- Implementació de servidors
- Pcs
- Workstations
- Perifèrics (com impressores, escàners, etc.)
- Programes
- Electrònica de xarxa, etc.

Servei tècnic preferent

Oferim un temps de resposta preferent als nostres clients davant de qualsevol eventualitat en el sistema informàtic.

Contracte de paquets de servei

En aquesta modalitat de servei es fa una estimació del volum d'hores que es poden necessitar per dur a terme un projecte concret o per mantenir el parc informàtic durant un any, ja sigui per solucionar avaries, dur a terme tasques de manteniment preventiu, instal·lacions o altres treballs de caràcter tècnic, i es contracta un paquet de servei, amb el volum d'hores determinat, a un preu molt competitiu.

El paquet de servei, quan així es necessita, inclou perfils tècnics diferents com a enginyers, tècnics i instal·ladors.

Per facilitar el control de les incidències als nostres clients, posem a la vostra disposició una eina programari on els usuaris poden introduir les diferents peticions de servei.

Contractes de manteniment

Quan es pretén garantir el funcionament ininterromput d'alguns o tots els equips o sistemes, amb un cost conegut des del primer dia, els contractes de manteniment són la modalitat de servei que aconsellem.

La cobertura la determinen els nostres clients, així com els temps de resposta (13x7xNBD, 13x7x4, 24x7x4, etc.).

A Estudio Solver podem comprometre'ns a atendre qualsevol petició en menys de 4 hores, independentment de l'hora i el dia de la notificació, si així es requereix.

En aquests contractes es poden incloure equips heterogenis (Servidors, PC's, impressores, routers, commutadors, etc.).

Outsourcing

És la modalitat de servei emprada quan el nostre client necessita un equip més o menys nombrós de tècnics, amb amplis coneixements sobre el sistema informàtic, que prestin el servei des del seu propi domicili.

Aquest servei pot incloure diferents àmbits com la programació, administració de servidors, suport tècnic, reparació de maquinari, etc.

Distribució

A Estudio Solver disposem d'una àmplia gamma de productes dels principals fabricants del món de les tecnologies de la informació, que permeten cobrir qualsevol necessitat que es plantegi.

Hardware

Podem subministrar tot el maquinari que necessiteu la vostra empresa:

- Accessoris (bosses de transport, altaveus, teclats, ratolins, ...)
- Cámaras digitales
- Dispositius de mà
- Equips de Videoconferència
- Equips multifunció: impressora, escàner, copiadora i fax
- Escàners
- Estacions de treball
- Fungibles (tòners, cartutxos de tinta, CDs, DVDs, ...)
- Impressores d'injecció, làser b/n i color, de codis de barres.
- Monitors
- Ordinadors portàtils
- Ordinadors de sobretaula
- Plotters
- Projectors
- Routers
- SAIs
- Servidors d'emmagatzematge: NAS, SAN, ...
- Servidors d'impressió
- Servidors d'aplicacions
- Servidors de base de dades
- Servidors de fitxers
- Switches
- Telefonia IP: centraletes, operadores, terminals, ...
- Wireless

Els nostres assessors comercials ajuden els nostres clients a fer la millor de les eleccions.

Els nostres tècnics es desplacen a les instal·lacions per instal·lar i configurar els equips subministrats, quan així es requereix.

Software

Cal complementar el maquinari amb el programari adequat per així obtenir el rendiment desitjat.

A Estudio Solver subministrem programari de les principals marques, i amb tots els propòsits:

- Software de sistema per a Pc Pcs
- Software de sistema per a servidors
- Software ofimàtic
- Software de gestió
- Software de disseny
- Software antivirus

Contacte

Formulari

Estudio Solver, S.L.
Carrer de Font Rubí, 735
08718 Cabrera d'Anoia - Barcelona
Tel. 937 719 179